Naamswijziging LcS: Taxonomie

De wetenschap van de classificatie van bacteriën wordt bacteriële taxonomie genoemd.

In 2020 heeft er een herclassificatie plaatsgevonden van het geslacht Lactobacillus. Onder dit geslacht vielen tot dan maar liefst 261 verschillende soorten lactobacillen die van elkaar verschilden op fenotypisch, ecologisch en genotypisch niveau. Vandaar dat een wetenschappelijk comité heeft besloten om het geslacht Lactobacillus op te splitsen in 25 geslachten.

Wat betekent dit voor Yakult?
Volgens de nieuwe richtlijnen van de naamgeving (nomenclatuur) heeft de bacterie in Yakult een nieuwe naam gekregen: Lacticaseibacillus casei Shirota. Daar komt bij dat in een eerdere publicatie al was besloten om de soortnaam aan te passen van casei naar paracasei.

Vandaar dat de nieuwe, wetenschappelijk correcte notatie voor de bacterie in Yakult is: Lacticaseibacillus paracasei strain Shirota. Omdat dit een hele mond vol is, gebruiken we vanaf nu zowel de afkorting L. paracasei Shirota als LcS.

In artikelen, studies en andere publicaties van voor 2020 staat uiteraard nog de oude naam. Bij het zoeken naar literatuur en onderzoek is het dus aan te raden om zowel de oude als de nieuwe naam mee te nemen in de zoekopdracht.

De naamswijziging wordt geleidelijk doorgevoerd in de communicatie naar consumenten. Vandaar dat de oude naam nog gebruikt zal worden op de website yakult.nl en op de verpakkingen.

Meer weten?
Het geslacht Lactobacillus omvat wereldwijd de meest bekende en meest belangrijke probiotische bacteriën. Deze naamswijziging heeft dan ook grote impact. De ISAPP (International Association for Probiotics and Prebiotics) heeft een duidelijk artikel geschreven over de naamswijziging.