Uitgelicht: Invloed op de microbiota

Elk individu heeft een unieke darmmicrobiota en op volwassen leeftijd is de samenstelling min of meer stabiel. Het wordt geschat dat tussen personen slechts zo’n 40% van het genenpakket overeenkomt. Het in stand houden van een uitgebalanceerde darmmicrobiota is essentieel, omdat de commensaal aanwezige ongunstige bacteriën schade kunnen toebrengen aan zowel het maagdarmkanaal als de algehele gezondheid. Een voorbeeld hiervan is de productie van toxines en carcinogenen bij een proteolytische fermentatie van dierlijke eiwitten waarbij ammoniak, fenolen, indolen en amines ontstaan. Een verstoring van de balans van de darmmicrobiota (ook wel dysbiose genoemd), is geassocieerd met verschillende aandoeningen, waaronder inflammatoire darmaandoeningen en metabole ziekten, zoals diabetes. Er is een aantal factoren die van invloed zijn op de samenstelling van de darmmicrobiota, waaronder dieet, leeftijd, roken, lichaamsbeweging, medicatie en stress.

 

Jalanka-Tuovinen J, et al. PLoS One. 2011; 6(7)
Thomas LV & Ockhuizen T (2012) New insights into the impact of the intestinal microbiota on health and disease: a symposium report. British Journal of Nutrition 107 (Suppl 1): S1-S13