Uitgelicht: Darmmicrobiota

Het woord microbiota verwijst naar de populatie van micro-organismen die op of in het menselijk lichaam leven, inclusief bacteriën, archaea, gist en virussen. In ons maagdarmkanaal leven zo’n 3.8×1013 bacteriën. Deze verzameling van micro-organismen in de darm noemen we de darmmicrobiota. Ter vergelijking, het aantal bacteriecellen in onze darm is ongeveer even groot als het aantal lichaamscellen waaruit het menselijk lichaam is opgebouwd.

Deze enorme microbiële populatie is niet alleen belangrijk voor de vertering van voedingsstoffen, maar speelt een essentiële rol bij het in stand houden van de algehele gezondheid.

Microbiota vs microbioom
Er zijn zo’n 1000 verschillende soorten bacteriën in de darm die samen zo’n 200 gram wegen. Deze verzameling van micro-organismen noemen we de (darm)microbiota.

Microbiota: de populatie van micro-organismen (bacteriën, gisten, virussen etc) die in of op het menselijk lichaam leven (of in een specifiek orgaan).

Microbioom: de genen (genetische informatie / genoom) van de microbiota. Het kernmicrobioom bevat 3,3 miljoen genen, wat 150 keer meer is dan het aantal genen van het menselijk genoom.

Rajilić-Stojanović et al. 2007. Environmental Microbiology, 9(9): 2125-2136
Sender R, et al. PLoS Biology. 2016;14(8):e1002533
Bianconi E, et al. Ann Hum Biol. 2013;40(6):463-71