Probiotica kunnen het risico op bovenste luchtweginfecties voorkomen

Het is algemeen bekend dat de darmmicrobiota een belangrijke rol speelt in het ondersteunen van onze gezondheid via het immuunsysteem en dat probiotica de darmmicrobiota kunnen verbeteren en herstellen. Er is steeds meer wetenschappelijke bewijs beschikbaar waaruit blijkt dat probiotica het immuunsysteem kunnen beïnvloeden en mogelijk het risico op bovenste luchtweginfecties kunnen verminderen.

Van sporters die intensieve en langdurige inspanning leveren, weten we dat ze vatbaar zijn voor bovenste luchtweginfecties.  Vandaar dat in verschillende studies bij atleten is gekeken naar de effecten van probiotica op de immuunmodulatie. In een dubbelblinde studie kregen 42 mannelijke marathonlopers gedurende 30 dagen een probioticum of een placebodrank te drinken. Daarna liepen zij een marathon.

De lopers die de probiotica hadden gekregen, bleken een lagere ontstekingswaarde in hun bloedbaan en in hun  luchtwegen te hebben. In een andere studie kregen 58 actieve duursporters dagelijks probiotica of een placebo gedurende vier maanden.  In de probioticagroep hadden minder duursporters een bovenste luchtweginfectie doorgemaakt.

Ook het totaal aantal episodes van bovenste luchtweginfecties was significant minder in de probioticagroep in vergelijking met de placebogroep. Deze resultaten laten zien dat probiotica inderdaad gunstige effecten op het immuunsysteem kunnen hebben en het risico op bovenste luchtweginfecties kunnen verminderen.