Kostenbesparing in verpleeghuis door probiotica

Onderzoekers van de VU hebben onderzocht of het het inzetten van probiotica in verpleeghuizen bij obstipatie, kostenbesparend kan werken. Bekijk de animatie voor de opzet en uitkomsten van het onderzoek.