Archief: seminar Zit gezondheid in de genen?

Het zit in de familie, ik heb er aanleg voor…iedereen kent deze uitspraken. Maar klopt het wel? In hoeverre speelt erfelijkheid een rol bij gezondheid en ziekte?
De afdeling Genetica van de Rijksuniversiteit Groningen / UMCG doet hier al jaren onderzoek naar, onder andere met behulp van een database uit het Lifelines onderzoek. In deze enorme database zijn gegevens over voeding, gezondheid en medicijngebruik gekoppeld aan de samenstelling van de microbiota van ruim 1100 deelnemers. Dat levert interessante verbanden op!

Prof. Sasha Zhernakova neemt je tijdens dit seminar mee in de complexe en fascinerende wereld van genetica en het darmmicrobioom. Tijdens de presentatie zal een overzicht gegeven worden van wat er concreet met deze kennis gedaan kan worden en hoe dit kan helpen bij de preventie, vroege diagnostiek en een betere behandeling van ziektes.

Bekijk het verslag van Lisette de Jong.

Presentatie dr. Sacha Zhernakova