Reprise: Obesitas en bariatrie van twee kanten bekeken

Elk jaar ondergaan ruim 10.000 mensen bariatrische chirurgie (maagverkleining of gastric bypass) en de verwachting is dat dit aantal in de komende vijf jaar zal blijven toenemen. De ingreep heeft grote gevolgen voor de voedselopname en het metabolisme waardoor je in de gezondheidszorg steeds vaker cliënten tegenkomt met specifieke gezondheidsvragen.

Verschillende experts over de relatie tussen (ernstig) overgewicht, de darmmicrobiota en (mond)gezondheid. Uiteraard komen ook de aandachtspunten in de zorg voor post-bariatriepatiënten uitgebreid aan bod.

Na de succesvolle editie in november 2019 organiseert Science for Health de reprise van het congres “Obesitas en bariatrie van twee kanten bekeken” op 26 juni 2020! Ben je er ook bij?

Vrijdag 26 juni 2020 (11.30 – 16.45 uur)
Kosten: €65

Hotel Houten

Meer informatie over het programma of direct aanmelden? Bezoek de congrespagina!