Pre- en probiotica bij depressie en angst (review en meta-analyse)

De communicatie tussen darmbacteriën en onze hersenen loopt via verschillende wegen: via de nervus vagus (zenuwstelsel) of het immuunsysteem. Over en weer worden er signalen verzonden. Een verstoring van deze bi-directionele communicatie kan leiden tot bijvoorbeeld depressie of angstgevoelens.

Door de groeiende belangstelling voor het darmmicrobioom komt er ook meer aandacht voor de mogelijke toepassingen van prebiotica en probiotica bij depressie en angst. In een recente meta- analyse van Liu et al (2019) beschrijven ze de uitkomsten van 34 klinische studies over dit onderwerp. Probiotica blijken in het algemeen een klein maar significant positief effect op te leveren voor zowel depressie als angststoornissen. Deze resultaten zijn op termijn relevant voor therapeutische doeleinden. Er zijn nog meer grootschalige (dubbelblind) gerandomiseerde klinische onderzoeken nodig om het therapeutisch potentieel verder te evalueren. Het is belangrijk hierbij te vermelden dat de effecten van probiotica stam-specifiek en zelfs product-specifiek kunnen zijn.

Highlights uit het onderzoek:

  • Een meta-analyse van 34 onderzoeken met pre- en probiotica bij depressie en angst.
  • Geen significant verschil voor prebiotica t.o.v. placebo bij depressie of angst.
  • Probiotica leverde kleine maar significante effecten op bij depressie en angst.

 

Bron: Richard T. Liu et al, Prebiotics and probiotics for depression and anxiety: A systematic review and meta-analysis of controlled clinical trials; Neurosci Biobehav Rev. 2019 Jul; 102: 13–23.