Actievoorwaarden studiereis Milaan 13 & 14 oktober 2022

Begrippenlijst: In deze actievoorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:
Actie: de hieronder beschreven studiereis die door Science for Health (SfH), de wetenschappelijke afdeling van Yakult wordt georganiseerd en aangeboden;
Prijs: volledig verzorgde reis naar het Internationaal Yakult Symposium (hierna IYS) in Milaan 2022.

Details zie onder;
Actievoorwaarden: deze voorwaarden;
Deelnemer: de gezondheidsprofessional die meedoet aan de actie na aanmelding via de digitale nieuwsbrief van Science for Health.
Yakult: officiële naam Yakult Nederland BV, Handelsweg 59 H, 1181 ZA Amstelveen.

Details studiereis:

Inbegrepen:

  • Treinkaartje op woensdag 12 oktober vanaf willekeurig station in Nederland naar Schiphol en retour op vrijdag 14 oktober 2022
  • Twee hotelovernachtingen incl ontbijt in Milaan in eenpersoonskamer (12 en 13 oktober 2022) in hotel aangewezen door symposiumorganisatie.
  • Alle catering tijdens de reis o.a. diners en lunches.
  • Niet inbegrepen: persoonlijke uitgaven, onkosten voor of tijdens de reis, op de hotelkamer en buiten het symposiumprogramma

Deelname en Privacy
De Actie wordt aangekondigd middels de digitale nieuwsbrief van Science for Health. In de betreffende nieuwsbrief zit een hyperlink naar de speciale Actiepagina (URL) en deelname is definitief als het actieformulier volledig is ingevuld en van een motivatie van deelname is voorzien.

Door aan de Actie deel te nemen, aanvaardt de Deelnemer de toepasselijkheid van de Actievoorwaarden en verklaart de Deelnemer zich akkoord met de inhoud daarvan.

De prijs is niet inwisselbaar voor geld, een andere reisbestemming noch geldig op andere data.

Ten aanzien van de behandeling van persoonlijke gegevens van Deelnemers, geldt het Privacy Statement van Science for Health, de wetenschappelijke afdeling van Yakult. Voor meer informatie klik hier of kijk op https://scienceforhealth.nl/privacyverklaring/

De deelnemer geeft toestemming tot de verwerking van de door hem/haar verstrekte persoonsgegevens. Klachten over de actie kunnen per e-mail worden gericht aan Yakult via info@scienceforhealth.nl. Yakult reageert per e-mail binnen een termijn van zeven (7) dagen na ontvangst van de klacht.

Ondanks de grootst mogelijke zorg die Yakult aan het beheer van haar website(s) en de organisatie van het IYS en de studiereis besteedt, is het mogelijk dat de verstrekte en/of weergegeven informatie onvolledig of onjuist is.

Yakult behoudt zich het recht voor te allen tijde zonder opgaaf van reden de actie(voorwaarden) te wijzigen en/of de actie te stoppen. Dit zal worden vermeld op de website: www.scienceforhealth.nl.

Op de Actie is het Nederlands recht van toepassing. Eventuele geschillen ter zake van de Actie zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in Nederland.

Omschrijving van de Actie en Actievoorwaarden 

  1. Deelnemers kunnen zich aanmelden via een webformulier (door op de link te klikken in de digitale nieuwsbrief waarin de actie aangekondigd wordt).
  2. Deelnemers kunnen zich uiterlijk tot twee (2) weken na verzenddatum van de digitale nieuwsbrief registreren als deelnemer aan de Actie.
  3. Deelname staat open voor personen van 18 jaar of ouder met een afgeronde (para)medische opleiding en in bezit van geldige reisdocumenten.
  4. Elke Deelnemer ontvangt na registratie voor de Actie een bevestigingsmail.
  5. De winnaar krijgt persoonlijk bericht. Over de uitslag wordt verder niet gecommuniceerd.
  6. Yakult handelt in overeenstemming met de Wet op de Kansspelen en de Gedragscode  Promotionele Kansspelen.