Online symposium 85 jaar darmgezondheid: wetenschap van jong tot oud

Een goede darmgezondheid staat meer dan ooit in de belangstelling. De darm en de darmmicrobiota spelen een essentiële rol bij het in stand houden van een goede gezondheid. Tijdens dit 2-delige online symposium (een samenwerking van Science for Health en MedNet) staan vier thema’s met betrekking tot darmgezondheid centraal: kindergeneeskunde, ouderengeneeskunde, de hersen-darm-as en diagnostiek. De sprekers geven een overzicht van het onderzoek van de afgelopen decennia en putten daarnaast uit hun eigen (klinische) ervaring.

Dit online symposium bestaat uit twee delen (deze zijn ook afzonderlijk te bekijken). Aanmelden kan via de symposiumwebsite van MedNet.

Datum: dinsdag 2 februari 2020 (18.30 – 22.00 uur)
Kosten: geen
Doelgroep: huisartsen, specialisten ouderengeneeskunde, kinderartsen, MDL-artsen en overige geïnteresseerde zorgverleners
Accreditatie is in aanvraag bij ABAN (huisartsen en overige specialisten)

Deel I: Darmgezondheid bij jong en oud
2 februari 2020 (18.30 – 20.00 uur)

De eerste uitzending van dit symposium behandelt het microbioom bij buikklachten en stoelgangproblemen bij ouderen. Zijn die buikklachten te herleiden naar het microbioom? En hoe voorkomen we stoelgangproblemen bij ouderen?

Sprekers
Prof. dr. Eric Claassen, immunoloog
Prof. dr. Yvan Vandenplas, kinder MDL-arts – Darmproblematiek bij kinderen
Prof. dr. Lisbeth Matthus Vliegen, MDL-arts – Vliegen: Darmgezondheid op leeftijd

Deel II: Darmgezondheid: diagnostiek en het brein
2 februari 2021 van 20:30 tot 22:00 uur

De tweede uitzending van dit symposium behandelt de nieuwste inzichten en potentiële mogelijkheden tot interventie van de hersen-darm-as. En we kijken naar huidige en toekomstige mogelijkheden van biomarkers: Zijn er biomarkers waarmee de gezondheid van de microbiota kan worden gemeten?

Sprekers
Prof. dr. Eric Claassen, immunoloog
Dr. Erwin Zoetendal, microbioloog – Is darmgezondheid meetbaar?
Prof. dr. Robert Jan Brummer, MDL-arts – Gezonde buik, beter brein?